ثبت نام دانشگاه پیام نور به صورت بومی است / جدول نواحی بومی پیام نور - پایگاه خبری آرمان آرا