نجات دادن جان چند انسان در آتش‌سوزی کلینیک سینا توسط دستفروشی در تجریش - پایگاه خبری آرمان آرا