آرزوی قبل از مرگ عادل فردوسی پور برآورده شد - پایگاه خبری آرمان آرا