رییس جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان از راه اندازی بانک خون بند ناف خبر داد - پایگاه خبری آرمان آرا