نوشته‌ها

امتحان

سرشکن شدن نمره سوال تشریحی درس مدیریت مالی

نمره سوال شماره 3 تشریحی درس مدیریت مالی 1 سرشکن شد

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز براساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است نمره سوال شماره 3 تشریحی درس مدیریت مالی 1 به شرح زیر سرشکن شده است

احتراما، با توجه به اینکه ایراد به سؤال درس ذیل در نیمسال دوم 95-94 وارد می باشد لذا مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم توسط اساتید محترم به عمل آمده و نتایج آن جهت انعکاس در نمرات دانشجویان ذینفع در سیستم گلستان ثبت شود.

 

نام درس

نام رشته

کد درس

نوع اقدام

مدیریت مالی 1

حسابداری

1238009-1214030

نمره سوال 3 تشریحی با بارم 2 نمره سرشکن شود.