ارائه کالابرگ به ۶۰ میلیون ایرانی/ قصد دولت برای تداوم اجرای این طرح