«غزل‌های بارانی» روایت نمایشی از عاشقانه‌های اقوام در عزای حسینی است