فرصت یک هفته‌ای برای ارائه لایحه در پرونده شکایت پرسپولیس از بیرانوند